Kdo může dražit

Dražby se můžete zúčastnit, je-li vám více jak 18 let a v případě, že jste zaplatili dražební jistotu. Za sebe můžete také poslat zástupce s úředně ověřenou plnou mocí.

Naopak dražit nemůže dlužník, manžel dlužníka, soudní exekutoři, soudci a jejich zaměstnanci.


© 2013 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek